Metallbyrån AB drivs sedan 2010 av mig, Anders Mellquist, med ett genuint fokus på konstnärlig gestaltning. Vår utgångspunkt är metallbearbetning i olika former, men med varierande uppdrag förekommer en mängd olika material och tekniker.

Jag är klassiskt utbildad skulptör med examina från Hoveskous Målarskola i Skulptur och Kungl. Konsthögskolan i Fri Konst 200p med ett särskilt intresse för metall som grundmaterial och med ett högt drivet hantverkskunnande, gärna i kombination med maskinbearbetning och digitala tekniker.

Metallbyrån AB jobbar främst med andra konstnärer och då oftast med nyproduktion av konstnärliga gestaltningsuppdrag i offentlig miljö. Omfattningen kan handla om allt från att leverera en mindre detalj till att hålla i hela projekt från upphandlig till överlämning av färdigt konstverk till beställare. Vi jobbar även med restaurering och underhåll i det befintliga konstbeståndet och med byggnadsanknuten konst och i kulturmiljöer, då oftast med offentliga beställare men även med privata kunder.

Metallbyrån AB jobbar aktivt med företagets värdegrund och vill verka på alla nivåer med ett hållbart företagande för framtiden genom att med god arbetsmiljö, hållbar materialanvändning, så liten miljö och klimatpåverkan som möjligt och med rena affärer bidra till hållbarhet.